Göteborg stad social resursförvaltning

Följande priser gäller för anställda i Göteborg stad:

  • Autogiro dag & kväll: 280 kr/månaden
  • Autogiro dag: 199 kr/månaden
  • Årskort: 3360 kr
  • Årskort dag: 2388 kr
  • Klippkort 10 gånger: 675 kr

 

Välkommen