Kurser

Du anmäler dig via receptionen (på plats eller genom att ringa 031- 707 32 32). Eller genom att trycka på den blå rutan på kalendern på ett specifikt datum.

När du är anmäld kan du betala kursavgiften på två sätt.

  • Alternativ 1: Betala direkt i receptionen med kort eller kontant.
  • Alternativ 2: Betala via bankgiro 5072-1653. Ange kursens namn och start samt dina personuppgifter.

Bokning via internet:

    1. När du valt din kurs skrolla ner till kalendern och hitta datumet för kursens start.
    2. Tryck på den gröna rutan och en ny ruta kommer upp som du trycker på.
    3. Du är nu inne på bokningssidan där du fyller i Namn, Tele, E-post och en säkerhetsfråga för undvika spam.
    4. Har du gjort allt rätt ska du erhålla ett mail som garanterar din plats.

Betalning sker senast 2 veckor före kursstart för att bli garanterad plats. Efter att kursen är betald erhåller du en kursinformation via mail om det praktiska du behöver veta innan kursstart. Har du ej mail kontakta receptionen för information.

Det är kvalificerade och välutbildade kursledare inom varje tema, flera av våra kurser återkommer regelbundet, andra är nya och unika. Vi kommer gärna ut till ditt företag och håller kurser, föredrag och workshops.