Gym i Göteborg helt utan startavgifter!

Facebook - Gym i Göteborg
Folkhälsomyndigheten

Ny pandemilag med start den 10 jan

januari 12, 2021

Den nya lagen ger tydliga regler om vad som gäller för gym. För Hela Hälsans och er del så innebär detta att samtliga besökare skall kunna disponera 10 kvm för egen del. Vi har i genomsnitt 200 besökare mellan 05.00 – 23.00 vilket gör cirka 10 besökare per timme som då blir ungefär 1 besökare per 100 kvm.

Det som vi har gjort och som lagen ytterligare påbjuder är att också skylta upp maxantal i våra lokaler vilket är gjort enligt följande:

Tillsammans hjälps vi åt, så fortsätt träna och fortsätt träna säkert.

God fortsättning på det nya året!